Søk om bolig

Søk om bolig på Sjømannshjemmet ved å fylle ut skjemaet under, eller laste ned søknadsskjemaet, fylle det ut og sende det til oss per post.

Søknad om opptagelse

Undertegnede søker herved om opptagelse på Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern og gir i den forbindelse følgende opplysninger.

Fullt navn
Fødsels- og personnummer
Fødested
Statsborgerskap
Telefon
Adresse
E-post
Tidligere stilling til sjøs
Fartstid til sjøs
Sivilstand
Navn på ektefelle/samboer
Ønsker denne å flytte til DNAS
Oppgi hvilken boform De ønsker
Eventuell størrelse

Opplysninger om inntekt, formue, m.v., eventuelt også ektefelle/samboer (pr. år)

Sjømannspensjon
Krigspensjon
Folketrygd
Uføretrygd
Andre inntekter / pensjoner
Formue

Tilleggsopplysinger (hvorfor søkes bolig ved DNAS, opplysning om nåværende boforhold etc.

Som bilag til søknaden må det ettersendes kopi av følgende dokumenter til post@dnas.no:

  1. Oppgave over fartstid og oppgjørsskjema fra Pensjonstrygden for sjømenn
  2. Utfylt skjema "Legeopplysninger ved søknad om opptak" for søker og eventuelt ektefelle/samboer
  3. Likningsattest for siste skatteår
  4. Attest fra siste arbeidsgiver
  5. Eventuelle andre opplysninger

Personlige opplysninger som oppgis vil bli behandlet konfidensielt

Sjømannshjemmet i Stavern @ 2021 / Hostet av Telemarkweb