Sykehjemmet

DNAS mottar driftsmidler fra Larvik kommune til drift av sykehjemmet. Det er Larvik kommune som disponerer plassene, og innvilger søknader om plass. Det er samme kriterier for sykehjemsplass ved Sjømannshjemmet som i kommunen for øvrig.

For mer informasjon om sykehjemmet se Velkomstbrosjyre sykehjem

DNAS leverer også hjemmesykepleie og praktisk bistand til de som bor i Sjømannshjemmets boliger. Forutsetningen for å få bistand er at man har vedtak om tjenester fra Larvik kommune.

Sjømannshjemmet i Stavern @ 2021 / Hostet av Telemarkweb