Søk om bolig

Søk om bolig på Sjømannshjemmet ved å fylle ut skjemaet under, eller laste ned søknadsskjema fylle det ut og sende det til oss per post.

  Opplysninger om egen og ektefelles inntekt og formue. (selvangivelse vedlegges)


  Tilleggsopplysinger (hvorfor søkes bolig ved DNAS, opplysning om nåværende boforhold etc.)
  Helseopplysninger/funksjonsnivå for deg og ektefelle/samboer (Her kan du bli bedt om å gi mer utfyllende opplysninger)


  Som bilag til søknaden må det legges ved følgende dokumenter  - Oppgave over fartstid og oppgjørsskjema fra Pensjonstrygden for sjømenn
  - Likningsattest for siste skatteår
  - Referanser; vandel og pålitelighet
  - Eventuelle andre opplysninger


  Personlige opplysninger som oppgis vil bli behandlet konfidensielt


  Vi er her for deg.

  Kontakt oss

  Kontakt oss ved å bruke skjemaet under eller ved å bruke informasjonen til venstre. Alle feltene i skjemaet må fylles ut.

  Telefon

  E-post:

  post@dnas.no

  Nettside laget av Klikkbar Media