Visjon

Visjon

GODT LIV – HELE LIVET

Hovedmål:
Trygghet – verdighet – respekt – tydelighet

Delmål      :
– Felles kultur
– Se alle muligheter

Vi ønsker å være:

Mer hjem enn institusjon.

  • Et sosialt fellesskap.
  • En god arbeidsplass.
  • Sammen med brukerne.
  • Stole på at hver og en disponerer dagen sin riktig til brukernes beste.
  • Oppdatert på dokumentasjon.
  • Fleksible i forhold til rutiner.
  • Flinke til å be om eller tilby hjelp. HUSK at ting går lettere hvis vi kommuniserer og samarbeider.
  • Vi ønsker å gi beboerne en trygg livssituasjon og en verdig tilværelse, hvor det legges vekt på beboernes trivsel. Omsorgen skal ivareta alle behov som følge av fysiske og psykiske funksjonshemninger, herunder kvalifisert smertebehandling og ernæring, medisinering etter ordinasjon fra lege, nødvendige medisinske undersøkelser og behandlinger, opptrening/rehabilitering, samt pleie- og omsorg tilpasset den enkeltes behov også i terminal fase.
  • Så langt som mulig legger vi til rette for at beboere fra alle kulturer får en omsorg som er tilpasset deres egen kultur. Det er viktig å opptre slik at alle beboere opplever verdighet og respekt fra personalet sin side.
  • I praksis betyr dette at de som bor her bestemmer og styrer over sitt eget liv så langt som mulig. De får selv bestemme når de skal stå opp og når de vil legge seg, hvilke klær de vil ha på og hva de vil spise. De bestemmer selv ha de ønsker å være med på av aktiviteter eller være alene og i fred og ro.
Sjømannshjemmet i Stavern @ 2021 / Hostet av Telemarkweb