Styret

Stiftelsen ledes av et styre bestående av representanter med vararepresentanter oppnevnt av hver av de følgende organisasjoner:

 • Norges Rederiforbund
 • Norsk Sjøoffisersforbund
 • Det norske maskinistforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Lokal representant fra Stavern- oppnevnt av DNAS` styre
 • Larvik Kommune oppnevner en representant til styret som kun er observatør for saker som gjelder sykehjem og omsorgstjenester

Styrerepresentanter pr. 01.01.2021:

 • Styreleder Hans Kr. Hønsvall – Norges Rederiforbund
 • Nestleder Kaare Mathisen – Norsk Sjømannsforbund
 • Styremedlem Julie Bøe – Det norske maskinistforbund
 • Styremedlem Roar Gallis – Norsk Sjøoffisersforbund
 • Styremedlem Arne Hill Jensen – Lokal representant
 • Bente Seierstad – Larvik Kommune
Sjømannshjemmet i Stavern @ 2021 / Hostet av Telemarkweb