Administrasjon

Stiftelsen ledes av et styre på fem medlemmer.

Daglig leder Kari Solem forestår den daglige driften i samsvar med de instrukser som til enhver tid er gitt av styret.

ORGANISASJONSPLAN

 

 

Sjømannshjemmet i Stavern @ 2021 / Hostet av Telemarkweb