Torsdag 21.9.17. kL. 18.00. RAKKESTUTEN BLANDAKOR

Dette koret underholder i Vinterhaven.  Flott sang og musikk.

Vi serverer leskedrikk og frukt.

Sjømannshjemmet i Stavern @ 2017 / Hostet av Telemarkweb